Українська мова

Лід тріщав, лускався, крижини лізли одна на одну, чисто було схоже на те, як женуть великий гурт кор

Не бросайте волка в беде АУФ спасити АУФ ☝️​

Що, на твою думку, означає вислів стала схожою на їжака? Склади про це есе і запиши його (3-4 речен

Провідміняти слово двісті шістдесят три​

Установіть відповідність уривок з твору 1-крадькома пройшов мов злодій він до сина свого пана 2-І ро

Зробіть синтаксичний розбір речень 1. Біля греблі-млин, за греблею – неширокий схоплений кригою став

Соціалогічне дослідження "Молодь України 2017" засвідчує: понад 60% української молоді пишаються тим

Прочитати текст і надпишіть над кожним займенником його відмінкову форму. Завершіть його декільками

граматично правильна відповідь на запитання Котра година?є в рядку--без чверті сьома\ дві години пят

правильно узгоджено числівник з іменником у рядку\три місяця\два фахівця\четверо сестер\три з полови

порушено граматичну норму на позначення часу в рядку\за десять сьома\без чверті шість\десять на трет

Опишіть зимовий парк 4-5 речень.Використайте подані прикметники знявши риску--біло\сніжний чорно\біл

Дієприкметник є в кожному реченні, окрім: а) йде весна запашна, квітами-перлами закосичина б) Десь,

Неправильно утворено форму наказового способу в рядку: а)читай, б)читаємо, в)читаймо г)читайте

Домашнє завдання: 289° Поставте потрібні розділові знаки між групою підмета і групою присудка. Смі

311*. Знайдіть звертання і виділіть їх комами. Якщо в звертаннях є однорідні або відокремлені члени,

Потрібно написати всі члени речення .СРОЧНО. Ми не лукавили з тобою, Ми просто йшли; у нас нема Зерн

Потрібно написати всі члени печення .СРОЧНО. Ми не лукавили з тобою, Ми просто йшли; у нас нема Зерн

15. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово) (1) Прил

Доброго дня. Колись мені вителька сказала що "Євгеній" то русизм після русифікації мови, не можу зна