Українська мова

2. Укажи слово, яке має таку будову: префікс, корінь. суфікс ,закінчення: А хмаринка Б огризок В пер

Укажіть вставні слова:наприклад щоб, по-перше, на думку, адже, на щасття

Від поданих назв обласних центрів України утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Записа

По/біч, по/близу, по/закону, по/змозі, по/ знаку, по/верх, по/можливості, по/вiк, по/волі, по/заду,

Допоможіть будь ласка письмово!!! Буду дуже вдячна!!! Даю 15 балів!!

I. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть сполучники та сполучні слов

Запишіть правильні варіанти. 1. Я, Васюта Н.О., народилася 25.01.2002 р. в м. Золотоноша Черкаської

Дуже треба допомога!!! Потрібно розібрати речення (синтаксичний розбір)

Словниковий диктант на тему букви о,е,и,в в прикметникових суфіксах на 24 слова срочно!!!!!!! ​

Помогите пожалуйста как пишеться правельно пишеться Україна, Київ Українка киевка ​

6. Слово кажуть буде вставним на місці пропуску в реченні (розді- лові знаки пропущено) АЛюди різне

ВІДДАЮ ВСІ БАЛИ Твір на тему в форматі зно :Чи важлива порядність на шляху до успіху?

27.Микола Бажан одного разу сказав про свого близького дру- га, що той «в арсеналі художніх засобів

Спишіть речення, вибираючи правильний варіант уживання з – із – зі. 1.Тихо рипнули двері (з, із, зі

Завдання з Української мови, допоможіть будь ласка, даю 15 баллів.

201 Випишіть із текстів неповні речення, підкресліть члени речення. Про- стежте роль неповних речень

Розбір іменника Вербівці як частина мови​

із творів художньої літератури виписати 6 речень із кількома рядами однорідних членів речення підкре

Практична робота 1. Установіть відповідність між безсполучниковим реченням та його схемою (розділов

Випишіть прислів'я додатки, у дужках зазначте питання до них. Птицю пізнають по пір'ю, а людину - п