Беларуская мова

Расставьте пожалуйста запятые и объясните почему. И если можете, то пожалуйста сделайте синтаксическ

сочинение по бел. лит. на тему Прадстаўнікі дваранства ў рамане Каласы пад сярпом тваім 4 страницы и

Сделайте анализ верша Максима Танка "Родная мова"​

Як "адплацілі" немцы Пшанічнаму? Срочно ​

КТО ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДО 08.02 ДО 6:40- ДАМ 40-60 БАЛЛОВ!!! СРОЧНО!!! Падрыхтаваць вуснае сачы- ненне

Якімі прыёмамі і сродкамі карыстаецца аўтар верша, каб у невялікім аб'еме раскрываць значны і глыбок

6. Якімі членамі сказа з'яўляюцца і дзеепрыслоўныя звароты? Як яны выдзяляюцца ў вусным маўленні і н

Складзіце вуснае павеламленне пра формы дзеяслова​

КАНТРОЛьныя пЫТАННІ І ЗАДАННІ 1. Што называецца дзеепрыслоўем? 2. Якія агульныя граматычныя прымет

Как себя вёл Пшаничный на войне. Жураулины крык

Еудакия Лось Дзяучаты минулай вайны составить 4 сказа​

дорогие друзья !! помогите пожалуйста сделать 149 упражнение там нужно дописать скаладаназлучаныя ск

Запишице литарами словы,якия маюць наступнае вымауленне

Сильно прошу, нужен "Водгук на твор Янкі Купалы ''Выйдзі..'' ".

Можно краткий пересказ 7части/главы произведения "Жураулины крык" P.s только 7части, полный мне не

Какие не склоняемые существительные в белорусском языке, нужно 15 существительных

Карыстаючыся табліцай утварэння дзеепрыметнікаў залежнага стану утварыце дзеепрыметнікі залежнага ст

67. Знайдзіце ў сказах назоўнікі, пастаўце да іх пытанні. Пакажыце сінтаксічную ролю назоўнікаў. Абв

Образы чиновников в камедии Пинская шляхта​

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! сачынене-апісанне внешності человека пры дапамозе дзеепрыметнікаў​