Беларуская мова

Помогите пожалуйста за эту работу даю 50 баллов​

Сочинение на тему Белорусская архитектура пожалуйста помогите ​

Людзi на балоце, Iван Мележ. Сочинение на одну из тем : 1. Памiж дрыгвой i грэбляй (адлюстраванне

Хто хавайуся под прывидам блакитнай жанчыны .,,Дзикае паляванне караля стаха". помогите пж​

Сачыненне-апiсанне помнiка Ефрасiнi Полацкай​

Уявіце сябе гаспадаром новай хаты. Раскажыце пра тое, як вы расставіце традыцыйныя рэчы (стол, куфр

Пастауце у сказах, дзе патрэбна, знакi прыпынку. 1. Высока узнiмалася неба i сонца залявала зямлю.

Адзначце бяззлучнікавыя складаныя сказы з аднатынымі часткамі 1.Туг заўзяты наш рыбак ( коr ] у ваду

Адзначце складаназалежные сказы, граматычные часткi якiх звязаны злучальнымi словамi 1. Наста прачн

Адзначце складаназлучаные сказы с аднатыпными частками 1. Пасля душнага горада тут, на прыволлi, i

Да адзначаных аўтарам рыс характару беларусаў прывядзі. прыклады з тэксту. • Беларус адрозніваецца

Невяликае сачынене веде стиха пра займеник

Моя учительница дает нам тест из цт по бел. яз. какого-то года. ( часть А) Если у вас есть сборник л

Напишите на каждую букву алфавита название еды какой-нибудь можно не на все сразу. хоть что-то на 1

Задание на фото:>пожалуйста помогите, заранее спасибо❤️) даю 40 баллов. (5 класс...) ​

- Тэкст да заданняў 17—20 (1) Груша-дзічка расце на затравелым узмежку ў далёкім кутку бабулінага с

Легенды про хлеб на белорусском языке помогите СРОЧНО !!!​

2. Сформулируйте основную мысль, используя Ключевые слова.волоколамское шоссе​

Вуснае выказванне на тему- я беларус СРОЧНО​

Эпиграф пра хлеб на беларускай мове помогите ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ???????​