Кыргыз тили

o 54. Өздүк гигиенаныя эрежелери менен таанышып, толуктагыла. 1. Эртең менен дайыма бир убакытта тур

5. Кыргызстан боюнча туурасын, катасын (V)менен белгилегиле. Тк 1. Расмий тили: кыргыз тили () () 2

2-тапсырма. Шығарма кейіпкерлеріне мінездеме бере отырып, психологизмді анықта. Психологизм қандай т

Кыргызстан мамлекеттерин аймагы жөнүндө эмне билдирди ? помогите пожалуйста срочно нужно ​

ПОЖАЛУЙСТА!!!Нужно ответить на вопросы: ЖУПТА ТААЛКУУЛАП, СУРООЛОРГО ЖООП БЕРГИЛЕ. 1. Ырда кайсы оо

3. Текст боюнча туурасын (Т), катасын тамгасы менен белгилегиле. Тамеки Европада өстүрүлгөн. Ж. Нико

Жер алдындагы суулардын жана баткактарды да пайдалуу кендер десе болобу? эмне үчүн? Алар жщ мааг таа

13. ден соолук чын болуш учун эмне кылыш керек деген темага байланыштуу класстык саатка даярдагыла.

1. Ч. Айтматовдун бул чыгармасы эмне жөнүндө? 2. Башкы каарман Султанмурат эмнелерди эстеп, эмне жөн

1. К. Баялиновдун чыгармачылыгы жөнүндө эмне билесинер? 2. Чабалекейлер уясын кандай чеберчилик мене

1-тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, қойылған сұраққа жауап бер. ( Внимательно прочтите текст и напишите

1. Балдар иштеген талаа, Манас-Атанын керме тоосу кандай сүрөттөлөт? Үүндеуден сүйлөмдөрдү таап, жоо

215. Тексттин мазмуну боюнча төмөнкү суроолорго жооп берүү менен эки-экиден маектешкиле. 1. Кожожаш

Биография Токтогула Сатылганова.(очень кратко и ясно)​ срочно!

Жупта иштеп, сүйлөмдөрдү бүтүргүлө. 1. Аламдын ден соолугу жакшы болсо, анда ... 2. Эгерде адамдын

Беш ордогун учурбай суйлом,он гулунун бири синтаксистик талдоо​

Гуорвгоцлвдаь помогите срочно пожалуйста ​

Орун бышыктооч составить 10 предложений(10 суйлом тузуу)​

"мугалим" фонетический разбор на кыргызском помогите срочно!!​

Энтест койчу эртелеп жайытка жөнөйт . Келсе баягы таяктын жанына чеп орноп,анын буйдайга толуп калып