Химия

Цепочка превращения цинка Zn ->ZnO->ZnCL2->Zn(OH)2->ZnSO4

Органічні речовини за походженням класифікують на : ???

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ закончите уравнения химических реакций, назовите продукты Fe²O³+H²=...​

8. Позначте речовини, з якими взаємодіють карбонові кислоти : Варіанти відповідей: 1 Лакмус; 2 Ет

Допоможіть з задачею. ДАЮ 100 БАЛІВ !!!!Буду дуже вдячна. Квльцій оксид, масою 42 г провзаємодіяв з

Осуществите цепочки химических превращений: 1. CH4 → C2H2 → CH3-COH → C2H5OH → C2H5ONa 2.Этан → бр

Помогите пожалуйста очень прошу мне надо срочно здать я не понимаю помогите плиз ​

Укажіть структурну формулу речовини ізопропілпентан

После воздействия металлического натрия на глицерин, массой 27,6 г, образовался газ. Определите его

Складіть рівняння реакції повного окиснення етину і обчисліть суму коефіцієнтів у лівій частині рів

Яка речовина утвориться при реакції етину з хлором на першій стадії: а) 1,2-дихлороетан; б) 1,2-д

Яка речовина не реагує з етеном: а) СО 2 ; б) O 2 ; в) Br 2

При добавлении раствора S2-ионов к раствору 0,05 К2 [C дельта (CN) 4] с 1 л 0,1 моль KCN, от какой к

определите формулу оксида углерода, если в нем содержится 42,8 процента углерода и 57,2 процента кис

Вкажіть суму коефіцієнтів в реакції Ag2O = Ag+02 Варянти відповідей 1)6 2)5 3)8 4)7​

СРОЧНО Вычислите массу 7%-го раствора хлорида натрия (NaCl) для засолки, если известно,что в нем со

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 1 - кремний; 2 - оксид кремния(IV); 3 - кремниевая кислота; 4 - силикат нат

Срочно!!! зачётная работа по химии нужен решить хотя-бы первые 3 помогите пожалуйста!!​

Как разделить водопроводную и дистиллированную воду добавлением мыльного раствора​

Что необходимо для образования КИСЛОЙ соли?​