Менин үй-бүлөм текст түзу? Ушул сөздөргө карата: ата, энергетика, чоң ата, чоң эне, таята, таене, байке, ини ,эже, карындаш, сиңди, жене, жезде, балдыз, таяке, таеже, тажезде, бөлө, жээн.

0 ответы

Последнее по теме Кыргыз тили

Менин үй-бүлөм текст түзу? Ушул сөздөргө карата: ата, энергетика, чоң ата, чоң эне, таята, таене, ба

Жашоого байланыштуу суйлом тузуу

Помогите пожалуйста составить предложения на кырг.яз со словами: бай, суктанышчу, жигит, тоо, журок(

Пунктуация кайсы тилден алынган

Төмөнкү багындыргыч байламталарды катыштырып сүйлөм түзгүлө. Канча, ошонун натыйжасында, ошол үчүн,