Звязок слив у реченни
Писля дощу на неби спалахнула барвыста веселка

0 ответы

Последний по теме Українська мова

Написати по 2 речення де означення є: 1)прикметником 2)дієприкметником 3)займенником 4) числівником

Звязок слив у реченни Писля дощу на неби спалахнула барвыста веселка

Як поділити слова з мяким подовженним приголосним для переносу.взуття,плаття,життя,волосся,цвітіння,

Складітт речення за схемами: 1. означення підмет присудок обставина 2.обставина присудок означення

Складіть речення зі словом земля яке вживається в таких значеннях планета берег город

Скласти діалог на тему : красива слова, красиві справи​

Написати діалог на тему: красиві слова, красиві справи

Твір «осінь» використовуючи однорідні члени речення даю 20 балов

Скласти діалог між батьком і сином, які не можуть вирішити, яку телевізійну програму дивитись

За поданими словами скласти особові та безособові речення. Прибило, трясе, морозить.