Складітт речення за схемами:
1. означення підмет присудок обставина
2.обставина присудок означення підмет
3.підмет обставина присудок означення додаток ​

0 ответы

Последний по теме Українська мова

Зробити фонетичний розбір слів в'юн,радію

Написати фразеологізми зі словом серце та їхнє значення(мінімум 7)​

Написати по 2 речення де означення є: 1)прикметником 2)дієприкметником 3)займенником 4) числівником

Звязок слив у реченни Писля дощу на неби спалахнула барвыста веселка

Як поділити слова з мяким подовженним приголосним для переносу.взуття,плаття,життя,волосся,цвітіння,

Складітт речення за схемами: 1. означення підмет присудок обставина 2.обставина присудок означення

Складіть речення зі словом земля яке вживається в таких значеннях планета берег город

Скласти діалог на тему : красива слова, красиві справи​

Написати діалог на тему: красиві слова, красиві справи

Твір «осінь» використовуючи однорідні члени речення даю 20 балов