Помогите написать сочинение миниатюру на тему : "Всякий слышит лишь то , что он понимает "

1 ответы

  • всего предусмотреть нельзя. всякий видит и слышит лишь то что он понимает поэтому он и не может учесть все обстоятельства. Всё зависит от наших внутренних преград, наших собственных ограничений. и события происходящие помимо нашей воли, их нельзя предвидеть и мы несем за них ответственность. При всём желании человек не может контролировать все события своей жизни. это один из 30 законов жизни…

Последний по теме Литература

Задум "Людської комедії" Бальзака грунтується на порівнянні двох світів - * бідних і багатих мрійн

Яких героїв Оноре де Бальзака в повісті "Гобсек" можна назвати духовно здоровими людьми? Чому ви так

У чому полягає підприємливість Хлестакова? Дайте моральну оцінку такій його підприємливості.

Перший роман Бальзака мав назву * "Шуани" "Шагренева шкіра" "Батько Горіо" "Гобсек"

Філософським підгрунтям реалізму бів * ірраціоналізм екзистенціалізм позитивізм руссоїзм

Тев'є-молочар. Де й коли відбуваються подї твору? Які реальні міста й містечка приховуються за вига

Вусная замалëўка пра свайго хатняга сябра​

В чому полягає "зачумленість" 20-21 ст.? В чем заключается "зачумленность" 20-21 вв.?

Питання за твором " Синій птах". 1.Про що мріють діти? Чому вони дивляться у вікно?Що вони там бача

Подумайте,чем отличается диалог в повседневной жизни от диалога в художественном произведении