Помогите написать сочинение на тему Забавы Покровского Помещика НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА!!! Срочно надо до завтра!!

1 ответы

 • здесь можно описывать Троекурова Кирилла Петровича по плану
  1) его отношение к дочери и сыну
  2) его отношение к крепостным крестьянам своим и крестьянами других помещиков
  3) Его отношение к соседним баринам
  4) его увлечения
  начать можно так на уроках литературы я познакомился познакомилась с произведением Пушкина Дубровский. один из главных героев этого произведения Троекуров Кирилла Петрович- русский барин владеющий поместьем покровским. в своем сочинении Я хочу порассуждать на тему Забавы Покровского помещика

Последний по теме Литература

Задум "Людської комедії" Бальзака грунтується на порівнянні двох світів - * бідних і багатих мрійн

Яких героїв Оноре де Бальзака в повісті "Гобсек" можна назвати духовно здоровими людьми? Чому ви так

У чому полягає підприємливість Хлестакова? Дайте моральну оцінку такій його підприємливості.

Перший роман Бальзака мав назву * "Шуани" "Шагренева шкіра" "Батько Горіо" "Гобсек"

Філософським підгрунтям реалізму бів * ірраціоналізм екзистенціалізм позитивізм руссоїзм

Тев'є-молочар. Де й коли відбуваються подї твору? Які реальні міста й містечка приховуються за вига

Вусная замалëўка пра свайго хатняга сябра​

В чому полягає "зачумленість" 20-21 ст.? В чем заключается "зачумленность" 20-21 вв.?

Питання за твором " Синій птах". 1.Про що мріють діти? Чому вони дивляться у вікно?Що вони там бача

Подумайте,чем отличается диалог в повседневной жизни от диалога в художественном произведении