Люблю ПОМОГИТЕ !!!!
Аннотация повести Листкова "Очарованный странник "

1 ответы

  • Несколько путешественников, плывя по Ладожскому озеру, разговорились с недавно севшим на их корабль пожилым человеком огромного роста и богатырского телосложения. Судя по одежде, он готовился к поступлению в монахи. По характеру незнакомец был простодушен и добр, однако замечалось, что он много повидал не веку.

    Он представился Иваном Северьянычем Флягиным и сказал, что прежде много странствовал, добавив: «Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть». Собеседники уговорили его поведать о том, как это было.

Последний по теме Литература

Задум "Людської комедії" Бальзака грунтується на порівнянні двох світів - * бідних і багатих мрійн

Яких героїв Оноре де Бальзака в повісті "Гобсек" можна назвати духовно здоровими людьми? Чому ви так

У чому полягає підприємливість Хлестакова? Дайте моральну оцінку такій його підприємливості.

Перший роман Бальзака мав назву * "Шуани" "Шагренева шкіра" "Батько Горіо" "Гобсек"

Філософським підгрунтям реалізму бів * ірраціоналізм екзистенціалізм позитивізм руссоїзм

Тев'є-молочар. Де й коли відбуваються подї твору? Які реальні міста й містечка приховуються за вига

Вусная замалëўка пра свайго хатняга сябра​

В чому полягає "зачумленість" 20-21 ст.? В чем заключается "зачумленность" 20-21 вв.?

Питання за твором " Синій птах". 1.Про що мріють діти? Чому вони дивляться у вікно?Що вони там бача

Подумайте,чем отличается диалог в повседневной жизни от диалога в художественном произведении