20 БАЛЛОВ Выпишите из фрагмеНТа стихотворения от слов но в нас горит ещё желанье до слов минуты верного свиданья слова передающие движение души лирического героя укажите эпитеты метафоры и сравнения.

Сам стих:
Но в нас горит ещё желанье,
Под гнётом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье
Мы ждём с томленьем упованья
Минуты вольности святой
Как ждёт любовник молодой
Минуты верного свиданья.

1 ответы

  • Списывай всё кроме 1 и последней строки

Последний по теме Литература

Задум "Людської комедії" Бальзака грунтується на порівнянні двох світів - * бідних і багатих мрійн

Яких героїв Оноре де Бальзака в повісті "Гобсек" можна назвати духовно здоровими людьми? Чому ви так

У чому полягає підприємливість Хлестакова? Дайте моральну оцінку такій його підприємливості.

Перший роман Бальзака мав назву * "Шуани" "Шагренева шкіра" "Батько Горіо" "Гобсек"

Філософським підгрунтям реалізму бів * ірраціоналізм екзистенціалізм позитивізм руссоїзм

Тев'є-молочар. Де й коли відбуваються подї твору? Які реальні міста й містечка приховуються за вига

Вусная замалëўка пра свайго хатняга сябра​

В чому полягає "зачумленість" 20-21 ст.? В чем заключается "зачумленность" 20-21 вв.?

Питання за твором " Синій птах". 1.Про що мріють діти? Чому вони дивляться у вікно?Що вони там бача

Подумайте,чем отличается диалог в повседневной жизни от диалога в художественном произведении