Падабрать сказы з азначеннем 5 штук

1 ответы

  • Ты заўседы шчаслівая  Я зрабіла цудоўны малюнак Мама кожную ноч чытала мне цікавую кнігу Мая бабуля пасадзіла ў сваім садку вельмі прыгожыя кветкі Мая настаўніца вельмі добрая 

Последний по теме Беларуская мова

Помогите пожалуйста за эту работу даю 50 баллов​

Сочинение на тему Белорусская архитектура пожалуйста помогите ​

Людзi на балоце, Iван Мележ. Сочинение на одну из тем : 1. Памiж дрыгвой i грэбляй (адлюстраванне

Хто хавайуся под прывидам блакитнай жанчыны .,,Дзикае паляванне караля стаха". помогите пж​

Сачыненне-апiсанне помнiка Ефрасiнi Полацкай​

Уявіце сябе гаспадаром новай хаты. Раскажыце пра тое, як вы расставіце традыцыйныя рэчы (стол, куфр

Пастауце у сказах, дзе патрэбна, знакi прыпынку. 1. Высока узнiмалася неба i сонца залявала зямлю.

Адзначце бяззлучнікавыя складаныя сказы з аднатынымі часткамі 1.Туг заўзяты наш рыбак ( коr ] у ваду

Адзначце складаназалежные сказы, граматычные часткi якiх звязаны злучальнымi словамi 1. Наста прачн

Адзначце складаназлучаные сказы с аднатыпными частками 1. Пасля душнага горада тут, на прыволлi, i