Срочно найти тропы в стихе Пушкина "была пора" прошууу

1 ответы

  • Начало третьей строфы — логическое продолжение предыдущих рассуждений. Герой печально говорит:Прошли года чредою незаметной,И как они переменили нас!Кажется, и дальше в стихотворении будет царить атмосфера грусти, но происходит неожиданный поворот: «Недаром — нет! — промчалась четверть века!». Затем следует определение закона судьбы:Вращается весь мир вкруг человека, —Ужель один недвижим будет он?

Последний по теме Литература

Задум "Людської комедії" Бальзака грунтується на порівнянні двох світів - * бідних і багатих мрійн

Яких героїв Оноре де Бальзака в повісті "Гобсек" можна назвати духовно здоровими людьми? Чому ви так

У чому полягає підприємливість Хлестакова? Дайте моральну оцінку такій його підприємливості.

Перший роман Бальзака мав назву * "Шуани" "Шагренева шкіра" "Батько Горіо" "Гобсек"

Філософським підгрунтям реалізму бів * ірраціоналізм екзистенціалізм позитивізм руссоїзм

Тев'є-молочар. Де й коли відбуваються подї твору? Які реальні міста й містечка приховуються за вига

Вусная замалëўка пра свайго хатняга сябра​

В чому полягає "зачумленість" 20-21 ст.? В чем заключается "зачумленность" 20-21 вв.?

Питання за твором " Синій птах". 1.Про що мріють діти? Чому вони дивляться у вікно?Що вони там бача

Подумайте,чем отличается диалог в повседневной жизни от диалога в художественном произведении