УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

1 - кремний; 2 - оксид кремния(IV); 3 - кремниевая кислота; 4 - силикат натрия. a - растворяется в плавиковой кислоте; б - жёлто-зелёный газ; в - в реакциях может быть и окислителем и восстановителем; г - образуется при действии кислот на силикаты; д - раствор используется в качестве клея.

1 ответы

 • 1. Кремний — в. В реакциях может быть и окислителем, и восстановителем (за счёт \sf Si^{0}).
  Пример восстановительных свойств кремния :
  \sf Si^{0} + O^{0}_2 \to Si^{+4}O^{-2}_2.
  Пример окислительных свойств кремния :
  \sf 2Mg^{0} + Si^{0} \to Mg^{+2} _2Si^{-4}.
  2. Оксид кремния (Ⅳ) — а. Растворяется в плавиковой кислоте.
  \sf SiO_2 + 4HF \to SiF_4\uparrow + 2H_2O.
  3. Кремниевая кислота — г. Образуется при действии кислот на силикаты.
  Пример :
  \sf K_2SiO_3 + 2HCl \to H_2SiO_3\downarrow + 2KCl.
  4. Силикат натрия — д. Раствор используется в качестве клея.
  Ответ : 1в2а3г4д.

Последний по теме Химия

Цепочка превращения цинка Zn ->ZnO->ZnCL2->Zn(OH)2->ZnSO4

Органічні речовини за походженням класифікують на : ???

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ закончите уравнения химических реакций, назовите продукты Fe²O³+H²=...​

8. Позначте речовини, з якими взаємодіють карбонові кислоти : Варіанти відповідей: 1 Лакмус; 2 Ет

Допоможіть з задачею. ДАЮ 100 БАЛІВ !!!!Буду дуже вдячна. Квльцій оксид, масою 42 г провзаємодіяв з

Осуществите цепочки химических превращений: 1. CH4 → C2H2 → CH3-COH → C2H5OH → C2H5ONa 2.Этан → бр

Помогите пожалуйста очень прошу мне надо срочно здать я не понимаю помогите плиз ​

Укажіть структурну формулу речовини ізопропілпентан

После воздействия металлического натрия на глицерин, массой 27,6 г, образовался газ. Определите его

Складіть рівняння реакції повного окиснення етину і обчисліть суму коефіцієнтів у лівій частині рів