Вкажіть суму коефіцієнтів в реакції Ag2O = Ag+02

Варянти відповідей
1)6
2)5
3)8
4)7​

1 ответы

  • \boxed{\sf 2Ag_2O \to 4Ag + O_2}
    Коэффициент перед Ag₂O – 2, коэффициент перед Ag – 4, коэффициент перед О₂ – 1.
    Сумма коэффициентов : 2 + 4 + 1 = 7.
    Ответ : 4) 7.

Последний по теме Химия

Цепочка превращения цинка Zn ->ZnO->ZnCL2->Zn(OH)2->ZnSO4

Органічні речовини за походженням класифікують на : ???

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ закончите уравнения химических реакций, назовите продукты Fe²O³+H²=...​

8. Позначте речовини, з якими взаємодіють карбонові кислоти : Варіанти відповідей: 1 Лакмус; 2 Ет

Допоможіть з задачею. ДАЮ 100 БАЛІВ !!!!Буду дуже вдячна. Квльцій оксид, масою 42 г провзаємодіяв з

Осуществите цепочки химических превращений: 1. CH4 → C2H2 → CH3-COH → C2H5OH → C2H5ONa 2.Этан → бр

Помогите пожалуйста очень прошу мне надо срочно здать я не понимаю помогите плиз ​

Укажіть структурну формулу речовини ізопропілпентан

После воздействия металлического натрия на глицерин, массой 27,6 г, образовался газ. Определите его

Складіть рівняння реакції повного окиснення етину і обчисліть суму коефіцієнтів у лівій частині рів