определите формулу оксида углерода, если в нем содержится 42,8 процента углерода и 57,2 процента кислорода. с дано и найти пожалуйста ​

1 ответы

 • Ответ:

  Привожу алгоритм решения для таких случаев

  Пусть формула оксида СхОу

  Теперь считаем, что у нас 100 г вещества (оксида) и находим количество (в моль) углерода и кислорода

  n(C) = \frac{m(C)}{M(C)} = \frac{42,8}{12} = 3,56 моль

  n(O) = \frac{m(O)}{M(O)} = \frac{57.2}{16} = 3.57 моль

  Высчитываем соотношение моль углерода и кислорода (находим коэффициенты в формуле)

  n(C) : n(O) = 3.56 : 3,57 = 1 : 1

  х = n(C) = 1

  у = n(O) = 1

  Формула: СО

  Объяснение:

  Дано: СхОу

  ω(С) = 42,8%

  ω(О) = 57,2%

  Найти: х, у

Последний по теме Химия

Цепочка превращения цинка Zn ->ZnO->ZnCL2->Zn(OH)2->ZnSO4

Органічні речовини за походженням класифікують на : ???

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ закончите уравнения химических реакций, назовите продукты Fe²O³+H²=...​

8. Позначте речовини, з якими взаємодіють карбонові кислоти : Варіанти відповідей: 1 Лакмус; 2 Ет

Допоможіть з задачею. ДАЮ 100 БАЛІВ !!!!Буду дуже вдячна. Квльцій оксид, масою 42 г провзаємодіяв з

Осуществите цепочки химических превращений: 1. CH4 → C2H2 → CH3-COH → C2H5OH → C2H5ONa 2.Этан → бр

Помогите пожалуйста очень прошу мне надо срочно здать я не понимаю помогите плиз ​

Укажіть структурну формулу речовини ізопропілпентан

После воздействия металлического натрия на глицерин, массой 27,6 г, образовался газ. Определите его

Складіть рівняння реакції повного окиснення етину і обчисліть суму коефіцієнтів у лівій частині рів