Яка речовина утвориться при реакції етину з хлором на першій стадії:

а) 1,2-дихлороетан;

б) 1,2-дихлороетен;

в) 1,2,3,4-тетрахлороетан.

1 ответы

  • Алкины присоединяют галогены/галогеноводороды при нормальных условиях. Поэтому:
    C2H2 + Cl2(H2O, н.у) -> C2H2Cl2

    однако, так как это алкин и его галогенировали, тройная связь между радикалами -CH меняется на двойную(та что у алкенов).

    Итого ответ: б) 1,2-дихлороетен ;

Последний по теме Химия

Цепочка превращения цинка Zn ->ZnO->ZnCL2->Zn(OH)2->ZnSO4

Органічні речовини за походженням класифікують на : ???

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ закончите уравнения химических реакций, назовите продукты Fe²O³+H²=...​

8. Позначте речовини, з якими взаємодіють карбонові кислоти : Варіанти відповідей: 1 Лакмус; 2 Ет

Допоможіть з задачею. ДАЮ 100 БАЛІВ !!!!Буду дуже вдячна. Квльцій оксид, масою 42 г провзаємодіяв з

Осуществите цепочки химических превращений: 1. CH4 → C2H2 → CH3-COH → C2H5OH → C2H5ONa 2.Этан → бр

Помогите пожалуйста очень прошу мне надо срочно здать я не понимаю помогите плиз ​

Укажіть структурну формулу речовини ізопропілпентан

После воздействия металлического натрия на глицерин, массой 27,6 г, образовался газ. Определите его

Складіть рівняння реакції повного окиснення етину і обчисліть суму коефіцієнтів у лівій частині рів