После воздействия металлического натрия на глицерин, массой 27,6 г, образовался газ. Определите его объем (л, н.у.).​

1 ответы

 • Ответ:

  10,08 л

  Объяснение:

  2C₃H₅(OH)₃ + 2Na = 2C₃H₅O₃Na + 3H₂

  n(C₃H₅(OH)₃) = m(C₃H₅(OH)₃) / M(C₃H₅(OH)₃)

  n(C₃H₅(OH)₃) = 27,6 / 92 = 0,3 моль

  По уравнению реакции:

  n(C₃H₅(OH)₃) : n(H₂) = 2 : 3

  Следовательно:

  n(H₂) = n(C₃H₅(OH)₃) * 3 / 2

  n(H₂) = 0,3 * 3 / 2 = 0,45 моль

  V(H₂) = n(H₂) * Vm

  V(H₂) = 0,45 * 22,4 = 10,08 л

Последний по теме Химия

Цепочка превращения цинка Zn ->ZnO->ZnCL2->Zn(OH)2->ZnSO4

Органічні речовини за походженням класифікують на : ???

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ закончите уравнения химических реакций, назовите продукты Fe²O³+H²=...​

8. Позначте речовини, з якими взаємодіють карбонові кислоти : Варіанти відповідей: 1 Лакмус; 2 Ет

Допоможіть з задачею. ДАЮ 100 БАЛІВ !!!!Буду дуже вдячна. Квльцій оксид, масою 42 г провзаємодіяв з

Осуществите цепочки химических превращений: 1. CH4 → C2H2 → CH3-COH → C2H5OH → C2H5ONa 2.Этан → бр

Помогите пожалуйста очень прошу мне надо срочно здать я не понимаю помогите плиз ​

Укажіть структурну формулу речовини ізопропілпентан

После воздействия металлического натрия на глицерин, массой 27,6 г, образовался газ. Определите его

Складіть рівняння реакції повного окиснення етину і обчисліть суму коефіцієнтів у лівій частині рів