Допоможіть з задачею. ДАЮ 100 БАЛІВ !!!!Буду дуже вдячна.

Квльцій оксид, масою 42 г провзаємодіяв з хлоридною кислотою .Обчисліть масу і кількість утворених продуктів реакції .

1 ответы

 • Объяснение:

  СаО + 2HCl = CaCl2 + H2O

  n(CaO)=m/M= 42/56= 0.75 моль

  n(CaO)=n(CaCl2)=n(H2O)

  m(CaCl2)=n×M=0.75•111=83,25г

  m(Н2О)=n×M=0.75•18=13,5г

Последний по теме Химия

Цепочка превращения цинка Zn ->ZnO->ZnCL2->Zn(OH)2->ZnSO4

Органічні речовини за походженням класифікують на : ???

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ закончите уравнения химических реакций, назовите продукты Fe²O³+H²=...​

8. Позначте речовини, з якими взаємодіють карбонові кислоти : Варіанти відповідей: 1 Лакмус; 2 Ет

Допоможіть з задачею. ДАЮ 100 БАЛІВ !!!!Буду дуже вдячна. Квльцій оксид, масою 42 г провзаємодіяв з

Осуществите цепочки химических превращений: 1. CH4 → C2H2 → CH3-COH → C2H5OH → C2H5ONa 2.Этан → бр

Помогите пожалуйста очень прошу мне надо срочно здать я не понимаю помогите плиз ​

Укажіть структурну формулу речовини ізопропілпентан

После воздействия металлического натрия на глицерин, массой 27,6 г, образовался газ. Определите его

Складіть рівняння реакції повного окиснення етину і обчисліть суму коефіцієнтів у лівій частині рів