Запиши слова, в яких букв більше, ніж звуків: дзвінок, льодок, будяк, пудель, розбуджу.

1 ответы

  • Дзвінок,льодок,пудель,розбуджу

Последний по теме Українська мова

Твір-есе на тему " Що робить мене щасливим"

Схарактеризуйте письмово вжиті в реченні іменники за такими критеріями:а) назви істоти чи неістоти,б

Контрольний твір на тему що робить мене щасливим ?

Зробити фонетичний розбір слів в'юн,радію

Написати фразеологізми зі словом серце та їхнє значення(мінімум 7)​

Написати по 2 речення де означення є: 1)прикметником 2)дієприкметником 3)займенником 4) числівником

Звязок слив у реченни Писля дощу на неби спалахнула барвыста веселка

Як поділити слова з мяким подовженним приголосним для переносу.взуття,плаття,життя,волосся,цвітіння,

Складітт речення за схемами: 1. означення підмет присудок обставина 2.обставина присудок означення

Складіть речення зі словом земля яке вживається в таких значеннях планета берег город