2. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а
після них – тире в реченні (розділові знаки пропущено):
А І стежка у росах і тиха діброва то все моя рідна співуча земля.
Б Усе постава непорушна тоненькі ніжки розвилки рогів на його голівці усе
було сама довершеність і краса.
В Все забуваєм скруту і нужду і те здається що й забути годі.
Г Мерещились мені здаля ліси поля квітучі площі уся утрачена земля що за
життя мені дорожча.
Д Усе ніби поменшало і звузилось і дорога і стежка в березі і круча над
Россю.

1 ответы

  • По моему Б) Но это не точно

Последний по теме Українська мова

Лід тріщав, лускався, крижини лізли одна на одну, чисто було схоже на те, як женуть великий гурт кор

Не бросайте волка в беде АУФ спасити АУФ ☝️​

Що, на твою думку, означає вислів стала схожою на їжака? Склади про це есе і запиши його (3-4 речен

Провідміняти слово двісті шістдесят три​

Установіть відповідність уривок з твору 1-крадькома пройшов мов злодій він до сина свого пана 2-І ро

Зробіть синтаксичний розбір речень 1. Біля греблі-млин, за греблею – неширокий схоплений кригою став

Соціалогічне дослідження "Молодь України 2017" засвідчує: понад 60% української молоді пишаються тим

Прочитати текст і надпишіть над кожним займенником його відмінкову форму. Завершіть його декільками

граматично правильна відповідь на запитання Котра година?є в рядку--без чверті сьома\ дві години пят

правильно узгоджено числівник з іменником у рядку\три місяця\два фахівця\четверо сестер\три з полови