Складіть невеликий текст-опис (4-6речень),використавши що найменше два дієприкметникові звороти.

1 ответы

  • У лісі, окрім високих дерев, перекриваючих небо, була також майже непомітна річка. Вона, захована від очей, тихо текла у своїх справах. 
    Діти та дорослі приходили до лісу, щоб посидіти біля річечки у тиші, чуюючи лише її журкотіння. Особливо гарною вона була вранці, коли сонце, ще майже холодне, тільки-но з'являлося з-за обрію та ввечері, коли воно, стомлене, вже сідало. 

Последний по теме Українська мова

Лід тріщав, лускався, крижини лізли одна на одну, чисто було схоже на те, як женуть великий гурт кор

Не бросайте волка в беде АУФ спасити АУФ ☝️​

Що, на твою думку, означає вислів стала схожою на їжака? Склади про це есе і запиши його (3-4 речен

Провідміняти слово двісті шістдесят три​

Установіть відповідність уривок з твору 1-крадькома пройшов мов злодій він до сина свого пана 2-І ро

Зробіть синтаксичний розбір речень 1. Біля греблі-млин, за греблею – неширокий схоплений кригою став

Соціалогічне дослідження "Молодь України 2017" засвідчує: понад 60% української молоді пишаються тим

Прочитати текст і надпишіть над кожним займенником його відмінкову форму. Завершіть його декільками

граматично правильна відповідь на запитання Котра година?є в рядку--без чверті сьома\ дві години пят

правильно узгоджено числівник з іменником у рядку\три місяця\два фахівця\четверо сестер\три з полови